Claus saba dE Llengua y Literatura

CLAUS D'ESO
  • Apostem per un enfocament comunicatiu. Aprendre a llegir els gèneres textuals de la societat actual és la clau del nostre projecte i el Programa de Competència lectora és la resposta. Treballem la comprensió de textos impresos, orals i digitals. Completem l’aprenentatge amb la producció oral i escrita en tallers de comunicació per a estimular la creativitat i afavorir la contextualització dels coneixements en situacions comunicatives quotidianes.

 

  • Proposem l’ús reflexiu i lúdic de la llengua en contextos diferents. Amb la finalitat de construir una formació gramatical sòlida, incloem activitats resoltes pas a pas i diversos recursos audiovisuals.

 

  • Descobrim la literatura a partir dels textos. Una proposta de textos i recursos audiovisuals completa per a conéixer la literatura, despertar l’interés per la lectura i descobrir la pervivència de temes i personatges al llarg de la història.

 

  • Sabadigital t’ofereix un entorn de treball personal. Integra eines del món digital que enriquiran les teues classes. Posem les TIC al servei de l’animació a la lectura i de la comprensió i l’avaluació de continguts i procediments clau.
CLAUS DE BATXILLERAT
  • Continuem l’enfocament comunicatiu d’ESO i el Programa de Competència lectora amb una àmplia selecció de textos pertanyents als diversos gèneres textuals impresos i audiovisuals. Sense oblidar la necessitat de consolidar les destreses de comprensió lectora que permeten als alumnes comprendre textos de més complexitat basats en l’exposició i l’argumentació.
  • T’ajudem a preparar els teus alumnes per a superar les proves de Batxillerat amb la pràctica de l’anàlisi lingüística, comentaris de textos i desenvolupament expositiu de temes guiats que afavorisquen un aprenentatge progressiu autònom.
  • Aportem visió analítica i crítica amb la lectura de textos que fomenten la reflexió, l’opinió argumentada i el debat sobre temes d’actualitat o que permeten analitzar l’evolució i pervivència de temes, tòpics i formes de la literatura.
  • Concebem la llengua com un fet social i estudiem la relació que té amb la manera de pensar, la cultura, les normes i els valors de la societat.
  • Introduïm la cultura audiovisual amb suggeriments per a abordar la relació entre la literatura i les arts a través de tòpics universals.

Pestañas

Material del Alumno

Libros del Alumno

1ESO - saba 2016. Llengua y Literatura
1.º ESO

La transició fluïda en Primària s’assegura amb la continuïtat de programes clau per a consolidar i avançar en destreses bàsiques: el Programa de Competència lectora.

2ESO - saba 2016. Llengua y Literatura
2.º ESO

L’enfocament comunicatiu vertebra el projecte d’ESO amb el plantejament de tres fases en els continguts de comunicació: lectura, reflexió teòrica i producció oral i escrita de les modalitats textuals i els seus gèneres més actuals.

3ESO - saba 2016. Llengua y Literatura
3.º ESO

Amb un tractament de la literatura progressiu, es pretén aprofundir en l’anàlisi textual de temes, formes i personatges. En 3r i 4t s’estudia amb detall la història de la literatura.

2bach - saba 2016. Llengua y Literatura
4.º ESO

Amb un tractament de la literatura progressiu, es pretén aprofundir en l’anàlisi textual de temes, formes i personatges. En 3r i 4t s’estudia amb detall la història de la literatura.

1bach - saba 2016. Llengua y Literatura
1.º BACHILLERATO

Es continua l’enfocament comunicatiu de l’ESO amb una amplíssima selecció de textos que afavoreixen l’opinió argumentada, l’anàlisi textual i lingüística, així com la consolidació de l’expressió escrita a partir del desenvolupament de temes expositius.

2bach - saba 2016. Llengua y Literatura
2.º BACHILLERATO

En els dos cursos es reforcen els continguts de coneixement de la llengua i de la literatura treballats en l’ESO.

La història de la llengua s’aborda amb mapes històrics i textos que permeten contextualitzar períodes literaris.