Projecte Saba Primària Logo Saba - Arrels

En SM arrels sabem que educar és fer créixer. L'educació com la saba, nodreix, fa créixer, genera vida i es troba en una renovació constant. L'educació és la saba nova que alimenta el futur. Per això hem treballat amb mestres, per a portar hui a les aules el nostre nou projecte Saba.

En SM sabemos que educar es hacer crecer. La educación, como la savia, nutre, hace crecer, genera vida y está en constante renovación. La educación es la savia nueva que alimenta el futuro. Por ello hemos trabajado con profesores para traer hoy a las aulas nuestro nuevo proyecto Savia.

Les arrels de Saba Saba és un projecte global dirigit a totes les etapes educatives, que aposta per l'aprenentatge feicaç, i les noves maneres d'aprendre, i respon a més a les noves exigències legislatives (LOMQE). L'alumne com a eix fonamental.Donem suport al mestre.Compromís amb l'educació.Una nova energia per a l'educació

Las raíces de Savia Savia es un proyecto global dirigido a todas las etapas educativas y que apuesta por el aprendizaje eficaz y las nuevas formas de aprender, respondiendo además a las nuevas exigencias legislativas (LOMCE). El alumno como eje fundamental.Apoyamos al profesor.Compromiso con la educación.Una nueva energía para la educación


Proxecto Celme Primaria logo Celme

En Xerme Edicións sabemos que educar é facer crecer. A educación nutre, fai crecer, xera vida e está en constante renovación. A educación é o celme sobre o que se apoia o futuro. Por iso traballamos con profesores para traer hoxe ás aulas o noso novo proxecto Celme.

En SM sabemos que educar es hacer crecer. La educación, como la savia, nutre, hace crecer, genera vida y está en constante renovación. La educación es la savia nueva que alimenta el futuro. Por ello hemos trabajado con profesores para traer hoy a las aulas nuestro nuevo proyecto Savia.

As raíces de Celme Celme é un proxecto global dirixido a todas as etapas educativas e que aposta pola aprendizaxe eficaz e as novas formas de aprender, respondendo ademais ás novas esixencias lexislativas (LOMCE). O alumno como eixe fundamental.Apoiamos o profesor.Compromiso coa educación.Unha nova enerxía para a educación

Las raíces de Savia Savia es un proyecto global dirigido a todas las etapas educativas y que apuesta por el aprendizaje eficaz y las nuevas formas de aprender, respondiendo además a las nuevas exigencias legislativas (LOMCE). El alumno como eje fundamental.Apoyamos al profesor.Compromiso con la educación.Una nueva energía para la educación


Bizigarri proiektuaLogo Bizigarri - Ikasmina

Ikasminan badakigu heztea hazten laguntzea dela. Hezkuntzak, bizigarria den aldetik, elikatu egiten du, hazten laguntzen du, bizia sortzen du eta berritzen ari da etengabe. Etorkizuna elikatzen duen bizigarria da hezkuntza. Horregatik, irakasle askorekin egin dugu lan, gure proiektu berria, Bizigarri proiektua, gaur ikasgeletara ekartzeko.

En SM sabemos que educar es hacer crecer. La educación, como la savia, nutre, hace crecer, genera vida y está en constante renovación. La educación es la savia nueva que alimenta el futuro. Por ello hemos trabajado con profesores para traer hoy a las aulas nuestro nuevo proyecto Savia.

Bizigarriren oinarriak Bizigarri proiektu globala da, hezkuntza-etapa guztiak hartzen ditu, ikaskuntza eraginkorraren eta ikasteko modu berrien alde egiten du, eta gainera, lege-eskakizun berriei erantzuten die (LOMCE). Ikaslea ardatz nagusi.Laguntza ematen diogu irakasleari.Hezkuntzarekiko konpromisoa.Hezkuntzarako energia berria

Las raíces de Savia Savia es un proyecto global dirigido a todas las etapas educativas y que apuesta por el aprendizaje eficaz y las nuevas formas de aprender, respondiendo además a las nuevas exigencias legislativas (LOMCE). El alumno como eje fundamental.Apoyamos al profesor.Compromiso con la educación.Una nueva energía para la educación